010 - 204 01 00

Privacy beleid

Gegevens die gebruikt worden
Van der Linde Interieur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Van der Linde Interieur BV kan persoons- en bedrijfsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van der Linde Interieur BV hebt verstrekt. Wij kunnen de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer vast en/of mobiel
• E-mailadres
• Websiteadres
• BTW nummer (indien noodzakelijk)


Waarvoor gebruiken we uw gegevens
Van der Linde Interieur BV gebruikt de verkregen persoons- en befrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administatie van Van der Linde Interieur BV.

Tevens gebruiken wij uw gegevens voor:
• Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
• Het informeren van de activiteiten van Van der Linde Interieur BV door middel van het zenden van digitale nieuwsbrieven. Van der Linde Interieur BV heeft een eigen website en verstuurt nieuwsbrieven per email via MadMimi. Indien u van mening bent dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de wettelijk verplichte uitschrijflink, die in elke digitale nieuwsbrief is opgenomen.
• Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

Hoe lang bewaart Van der Linde Interieur uw gegevens
Van der Linde Interieur BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen met anderen
Van der Linde Interieur BV verstrekt uw persoons- en bedrijfsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS
Van der Linde Interieur BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Van der Linde Interieur Bv bij Google zoekresultatenpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de verenigde Staten.


Lees hier het privacybeleid van Google en Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan van der Linde Interieur BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van der Linde Interieur BV heeft hier geen invloed op. Van der Linde Interieur BV heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beveiligen
Van der Linde Interieur BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van der Linde Interieur BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door van der Linde Interieur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met 010-2040100 of info@vanderlindeinterieur.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Van der Linde Interieur BV kan deze privacyverklaring van tjd tot tijd wijzigen. Wjzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Van der Linde Interieur BV
Postadres: Postbus 14,2665 ZG Bleiswijk
Vestigingsadres: Jan van der Heijdenstraat 48, 2665 JA Bleiswijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van koophandel: 29023976
Telefoon: 010-2040100
E-mailadres: info@vanderlindeinterieur.nl
Website: www.vanderlindeinterieur.nl
Website: www.binnenhuisarchitect-rotterdam.nl

Van der Linde Interieur BV   |   Copyright © 2007-2017   |   Privacy beleid   |   Realisatie: Cosly.com